Tjänster för privatpersoner

Specialistkompetens inom arbetsrätt

Circle

01

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Tjänster för privatpersoner

Specialistbyrån i Arbetsrätt är specialist på arbetsrätt. Vi har lång erfarenhet av att lösa konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Varje år handlägger byrån hundratals ärenden åt enskilda arbetstagare. Våra jurister arbetar med alla aspekter av arbetsrätten. Vi bistår bland annat i tvister kring anställningsvillkor, uppsägningar och avsked.

Vår personal är dagligen aktiva som expertförhandlare i stora och mindre förhandlingar mellan arbetstagare och arbetsgivare. Förhandlingarna berör hela spektrumet – från enskilda arbetstagare till chefspersonal.

Varje vecka löser byråns jurister ett stort antal arbetsrättsliga tvister utanför domstol – men även i domstol vid behov.

Man ser glad ut

Arbetsrätt

Vi kan hjälpa dig som privatperson med frågor kring bland annat anställningsvillkor, lönefordringar, avtal, avtalsbrott och rehabiliteringsfrågor. Många gånger kan vi få till en lösning genom utomrättslig förhandling. Vid behov företräder vi dig i en domstolstvist mot din nuvarande eller tidigare arbetsgivare.

Förhandlingar

Specialistbyrån har lång erfarenhet av att företräda arbetstagare i förhandlingar med nuvarande eller före detta arbetsgivare. Ofta lyckas vi förhandla fram en lösning som gör att ärendet slipper gå till domstol. I de fall då ett domstolsbeslut ändå behövs hjälper vi dig hela vägen för bästa möjliga utfall.

Kvinna och man diskuterar

Ett heltäckande förhållningssätt

Det är inte alltid helt lätt att greppa alla lagar och regler kring avtal, rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. Arbetsrätten är i själva verket en komplex samverkan mellan anställningsavtal, kollektivavtal, lagar och sedvana. Det hela mynnar ut i rättspraxis. Vi på Specialistbyrån är experter på arbetsrättens alla aspekter. Vårt ”helikopterperspektiv” gör att vi kan ge dig som privatperson allt det stöd du behöver i ditt ärende.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss