Företagstjänster

Specialistkompetens inom arbetsrätt

Circle

01

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Tjänster för företag

Specialistbyrån är en specialistbyrå i arbetsrätt. Vi besitter en gedigen kompetens och åtar oss uppdrag inom arbetsrättens alla områden.

Bland våra företagsklienter finns allt från enskilda firmor till multinationella koncerner, både i Sverige och utomlands.

Byrån arbetar obegränsat inom området arbetsrätt. Våra jurister hanterar på daglig basis frågor om uppsägningar, företagets förhållande till fackförbund och hantering av kollektivavtal.

Vi har lång erfarenhet av omorganisationer, internationell etablering och flytt av verksamhet. Vår kompetens innefattar även frågor kring delägaravtal, optionsavtal, bonusavtal och annat som rör transformering av anställda till delägare.

Arbetsrätt

Specialistbyrån har specialistkompetens inom arbetsrätt för företag. Vi hjälper dagligen företag i alla storlekar i arbetsrättsliga frågor, som exempelvis uppsägningar, avsked och tvister. Våra jurister löser ärenden på ett smidigt sätt utanför domstol när det går men deltar även i domstolsförhandlingar vid behov.

Förhandlingar

Specialistbyrån har gedigen erfarenhet av förhandlingar i och utanför domstol. Vi har medverkat i ett stort antal förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Våra förhandlare har även bistått regering, näringsliv och myndigheter i internationella ärenden.

Tre kvinnor sitter i lobby med laptops på ett bord

Helhet arbetsrätt

Arbetsmarknadens regler är komplexa. Här samverkar avtal, kollektivavtal, lagstiftning och gängse sedvana. Vad som gäller i praktiken återspeglas i gällande rättspraxis. Specialistbyrån tar ett helhetsgrepp om området arbetsrätt. Vi kan med vår långa erfarenhet och specialistkompetens skräddarsy operativa lösningar eller utbildningar efter er organisations behov.

Specialistbyrån i Arbetsrätt

4.6sssss

Omdömen från Google

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss