Arbetsrätt i Nord

Borlänge, Sundsvall, Umeå, Luleå, Östersund, Kiruna, Pajala, Lycksele och Örnsköldsvik
Specialistkompetens inom arbetsrätt

Circle

01

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Specialistbyrån Region Norr

Specialistbyrån i Arbetsrätt är Specialistbyrån i Arbetsrätt tillhandahåller jurister med specialistkompetens inom arbetsrätt. Vi företräder arbetsgivare såväl som arbetstagare i hela Sverige. Specialistbyrån Region Nord utgår från Umeå och Borlänge. Regionen betjänar hela Norrland och ärenden sker frekvent i Sundsvall, Umeå, Luleå, Östersund, Kiruna, Pajala, Lydelse och Örnsköldsvik. Personal ansluten till region Nord är i huvudsak fokuserad mot tjänstemannasektorn, kommunal/landsting och statlig verksamhet såväl som skogsindustrisektorn, pappersbruksindustrin, stålindustrin samt sektorer och branscher inom el-försörjning, telekomtjänster och serverhallindustrin men företräder även klienter anslutna till andra yrkesbranscher.

Regionen etablerades år 2016 och hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

I region Nord finns Sveriges enda vägöverfört till Finland. Regionen är präglad av gränshandel med Finland och ärenden förekommer frekvent med finska företag som klient eller motpart. Regionen är även inriktad särskilt mot skogs, papper, gruv- och stålindustrin.

För en kostnadsfri bedömning av ditt ärende klicka här

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontaktuppgifter

Specialistbyrån i Arbetsrätt

Telefon: 0771-407100

Referenser

Specialistbyrån i Arbetsrätt

4.6sssss

Omdömen från Google