Arbetsrätt i Malmö

Malmö, Lund, Helsingborg, Karlskrona och Kristianstad
Specialistkompetens inom arbetsrätt

Circle

01

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Specialistbyrån Region Malmö

Specialistbyrån i Arbetsrätt är Specialistbyrån i Arbetsrätt tillhandahåller jurister med specialistkompetens inom arbetsrätt. Vi företräder arbetsgivare såväl som arbetstagare i hela Sverige. Specialistbyrån Region Syd utgår från Malmö med ett underkontor i Karlskrona. Regionen betjänar hela Skåne och ärenden sker frekvent i Malmö, Lund, Helsingborg, Karlskrona och Kristianstad. Personal ansluten till region Syd hanterar hela spektret inom arbetsrätt och besitter särskilda kompetenser inom tjänstemannasektorn, handel, IT- och telekomsektorn, kommunal och landstingsverksamhet samt statlig verksamhet.
Regionen etablerades år 2015 och hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden för såväl arbetstagare som arbetsgivare.
I region Syd finns Sveriges enda vägöverfört till Danmark. Regionen är präglad av Öresundssamarbetet och ärenden förekommer frekvent med danska företag som klient eller motpart. Regionen är även inriktad mot lantbruksindustri, mejeriverksamhet samt Sveriges största nationella mottagningsanläggningar för importerat livsmedel. I regionen finns även tillverkning av möbler och nationellt mottagningscenter för några av världens största vitvaruföretag. Ett betydande antal övriga stora företag finns representerade i regionen.
För en kostnadsfri bedömning av ditt ärende klicka här

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontaktuppgifter

Specialistbyrån i Arbetsrätt i Stockholm

Adress: Kalendegatan 18, 211 35 Malmö

Telefon: 0771-407100

Referenser

Specialistbyrån i Arbetsrätt

4.6sssss

Omdömen från Google