Arbetsrätt i Göteborg

Göteborg, Halmstad, Växjö och Jönköping
Specialistkompetens inom arbetsrätt

Circle

01

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Specialistbyrån Region Göteborg

Specialistbyrån i Arbetsrätt är Specialistbyrån i Arbetsrätt tillhandahåller jurister med specialistkompetens inom arbetsrätt. Vi företräder arbetsgivare såväl som arbetstagare i hela Sverige. Specialistbyrån Region Väst utgår från Göteborg med ett underkontor i Halmstad. Regionen betjänar hela Göteborgsområdet och underkontoret i Halmstad betjänar området Halmstad, Växjö och Jönköping. Personal ansluten till region Väst hanterar hela det arbetsrättsliga spektret och innehar därutöver särskilda kompetenser inom tjänstemannasektorn, transportlogistiksektorn samt kommunal och landstingsverksamhet samt statlig verksamhet.

Regionen etablerades år 2014 och hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

I region Väst finns Sveriges största hamn och kort körsträcka till Öresundsbron. Regionen har en mycket utbyggd logistiksektor, regionen har Sveriges största koncentration av antalet transportarbetare inom tunga vägtransporter, sjötransporter, hamnarbetande och även arbetande inom godsluftfart. Ett betydande antal stora logistikföretag såväl som stora industri och tjänsteföretag finns i regionen.

Söker du advokater eller jurister inom arbetsrätt i Göteborg så kan vi som specialist juridisk byrå inom arbetsrätt hjälpa dig med särskilda jurister specialiserade på arbetsrätt.

För en kostnadsfri bedömning av ditt ärende klicka här

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontaktuppgifter

Specialistbyrån i Arbetsrätt i Stockholm

Adress: Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg

Telefon: 0771-407100

Referenser

Specialistbyrån i Arbetsrätt

4.6sssss

Omdömen från Google