Specialistbyrån i arbetsrätt

Specialistkompetens inom arbetsrätt

Circle

01

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt
Våra Regioner

Tjänster för privatpersoner

Arbetsrätt

 • Omorganisation 
 • Uppsägning och avsked
 • Skadestånd
 • Ogiltighetstalan

Förhandlingar inom

 • Avgångsvederlag och utköp
 • Omorganisation
 • Anställningsförhållanden

Tjänster för företag

Arbetsrätt

 • Skilja den anställda från tjänsten
 • Upprätta och granska VD avtal
 • Upprätta och granska avtal om konkurrensklausuler, sekretess samt andra villkor
 • Driva in skadestånd från f.d anställd

Förhandlingar

 • Förlikning, avgångsvederlag och utköp
 • Fackliga organisationer
 • Myndigheter och överstatliga organ

Ett helhetsgrepp om arbetsrätten

 • Vi är specialister på alla aspekter av arbetsrätten
 • Vi är specialister på avancerad förhandling
 • Vi tillhandahåller utbildningar inom avancerad förhandling och arbetsrätt

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss